Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp
Đôi điều về triển khai ERP
06.04.2012

Đôi điều về triển khai ERP

Thực ra ERP là một hệ thống phần mềm sử dụng chung cho tất cả các phòng ban và cùng khai thác số liệu trên phần mềm đó.

Ví dụ một quy trình bao gồm nhiều phòng ban trong ERP
Bước 1: Bộ phận sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng (trong phần mềm) từ phòng kinh doanh ( đã được duyệt) về số lượng và thời gian giao hàng.
 Bước 2: Dựa trên nghiệp vụ phòng kinh doanh chuyển đến bộ phận sản suất yêu cầu phần mềm tính toán cân đối cung cung cầu. Phần mềm sau khi dựa vào các dữ liệu như:
Kho còn bao nhiêu nguyên vật liệu? có bao nhiêu NVL được giữ chổ để sản xuất cho các lô hàng khác?
Có bao nhiêu NVL đã được đặt mua đang trên đường về? khi nào về đến kho?
Vậy để sản xuất theo đơn hàng trên NVL trong kho còn đủ không? Nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu? Loại gì? Nếu đặt hàng thời gian nào NVL về đến kho để kịp thời phục vụ cho sản xuất?
Bước 3: Sau khi có được thông tin ( đã được duyệt) bộ phận sản xuất chuyển thông tin trên(trong phần mềm)  đến bộ phận mua hàng.       
Bước 4: Bộ phận mua hàng dựa vào thông tin trên ( đã được duyệt) lập đơn đặt hàng mua gửi nhà cung cấp. Khi duyệt đơn đặt hàng trên phần mềm hỗ trợ so sánh các nhà cung cấp với nhau: Giá tốt nhất, hàng chất lượng nhất, thời gian giao hàng nhanh nhất, cho nợ dài nhất…… Bộ phận mua hàng dựa vào các thông tin trên lập đơn đặt hàng mua và lập hợp đồng với nhà cung cấp. Sau khi hợp đồng được ký phòng mua hàng chuyển dữ liệu trên (trong phần mềm) đến bộ phận kế toán và kho.
Bước 5: Bộ phận kế toán dựa vào dữ liệu trên để thanh toán cho khách hàng.
Bước 6: Bộ phận kho dựa vào số liệu trên nhận hàng và chuyển đến bộ phận sản xuất phục vụ cho đơn hàng trên.
Các phòng ban có nhu cầu khai thác số liệu khác nhau trên một dữ liệu chung vì vậy khi sử dụng ERP cần phải được sự đồng thuận về dữ liệu và quy trình giữa các phòng ban.
Dữ liệu được khai thác một cách nhanh chóng và chính xác.
Dữ liệu được sử dụng và kiểm soát qua các phòng ban chắc chắn báo cáo các phòng ban không bao giờ lệch nhau.
Phòng ban này kế thừa dữ liệu của phòng ban khác khi một khâu có vấn đề các khâu còn lại ngồi chơi?
Khi triển khai hệ thống ERP cần phải thực hiện các bước sau:
1. Đánh giá lại nhu cầu thực sự của Doanh nghiệp khi chọn phần mềm.
2. Đánh giá lại năng lực và trình độ nhân sự từng phòng ban.
3. Khảo sát các quy trình thực tế  và các vấn đề đặc thù của Doanh nghiệp.
4. Lựa chọn phần mềm phù hợp với thực tế doanh nghiệp.
5. Chưa chắc phần mềm đắt tiền hoặc phần mềm nước ngoài tốt cho chính Doanh nghiệp của mình.
6. Thành lập ban dự án có kinh nghiệm lựa chọn và triển khai phần mềm phù hợp với Doanh nghiệp với kinh phí tốt nhất có thể. Hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về vấn đề trên.
Tóm lại khi một doanh nghiệp triển khai ERP thành công  thì họ có được công cụ phân  tích tình hình tài chính và kinh doanh  phục vụ  Ban giám đốc ra quyết định kịp thời và nhanh chóng hơn so với đối thủ cạnh tranh.


Xem thêm:
 Thuê ngoài nhân sự ... [23.03.2012 15:36]Các bài viết khác:
Đôi điều về triển khai ERP [06.04.2012 09:32]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh