Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp
Tái cấu trúc là gì?
10.04.2012

Tái cấu trúc là gì?

Tái cấu trúc là gì?

Tái cấu trúc không phải là điều gì “lớn lao” mà chính là công việc xem xét lại một cách hệ thống và toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Từ đó, BGĐ sẽ bổ sung, sửa đổi, chấn chỉnh, hoàn thiện hơn việc kiểm soát trong các khâu hoạt động SXKD hay trong từng bộ phận kinh doanh một cách khoa học và hợp lý. Công việc được quản lý vận hành một cách trôi chảy, kịp thời nắm được tình hình tài chính của công ty để đưa doanh nghiệp hoạt động sao cho có lợi nhuận cao nhất, hiệu quả kinh doanh tối ưu nhất.

Nói về cái nhìn tổng quan của tái cấu trúc, người tư vấn công việc này buộc phải từng có kinh nghiệm trong công việc điều hành quản lý và đặc biệt phải hiểu được tường tận gốc rễ của những vấn đề phát sinh trong hệ thống đang vận hành gây ra trì trệ, thiếu kiểm soát và then chốt hơn hết là biết được lỗ hỏng yếu kém mà doanh nghiệp chưa phát hiện ra…

Công cuộc tái cấu trúc do đó cần phải được thiết kế và thi công dưới sự hướng dẫn và giám sát từ một nhà chuyên môn, đó là nhà tư vấn.

Sự cần thiết phải tái cấu trúc doanh nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua hơn hai mươi năm của quá trình đối mới. Ở cả DNNN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp đã trở thành cấp bách.

Với các DNNN, tình trạng làm ăn kém hiệu quả đã xảy ra ngày càng nhiều. Cơ chế chủ quan đã ngày càng bộc lộ những nhược điểm lớn kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, đa dạng hoá sở hữu của DNNN đã trớ thành một nhu cầu cấp bách. Giao, bán, khoán, cho thuê và cổ phần hoá các DNNN là chủ trương đã được thực hiện trong những năm vừa qua. Đó chính là biểu hiện sinh động của việc tái cấu trúc DNNN.

Với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhu cầu tái cấu trúc xuất phát từ những lý do sau đây:

Quy mô doanh nghiệp lớn lên nhanh chóng. Nếu những ngày đầu thành lập, mỗi doanh nghiệp chỉ có từ 10 đến 20 lao động thì đến nay số doanh nghiệp có từ 100 đến hàng nghìn lao động không còn là hiếm. Quy mô về vốn chủ sở hữu cũng tương tự, đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp có số vốn từ 10 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Phạm vi hoạt động rộng hơn.Nếu những năm trước đây, phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ hoạt động trong địa bàn tỉnh, thành phố, thậm chí là trong một quận, huyện thì đến nay, một số lượng lớn các doanh nghiệp đã hoạt động trong phạm vi cả nước. Hơn nữa, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp đang vươn ra thị trường thế giới. Xuất nhập khẩu trực tiếp, mở văn phòng đại diện, chi nhánh ớ nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài đã và đang là xu thế phát triển mạnh đối với các doanh nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh đa dạng hơn. Nếu như trong những năm đầu, phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ - những lĩnh vực rất quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân nhưng đòi hỏi vốn đầu tư không lớn - thì đến nay, số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất với những dự án lớn đã tăng lên đáng kể. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã có mặt trên những 'trận địa' mà chỉ 5 năm trở về trước, đó còn là lĩnh vực độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước như vận tải biển, sản xuất xi măng, thuỷ điện, hàng không, v.v...

Cùng với sự lớn lên về quy mô, mở rộng hơn về phạm vi hoạt động và lĩnh vực kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, uy tín trong kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu... cũng đã được quan tâm.

Những nhân tố mới nêu trên là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đó không phái là đặc thù của nước ta mà là sự thay đổi mang tính quy luật trong sự phát triển.

Đến lượt nó, những nhân tố mới nêu trên làm xuất hiện một mâu thuẫn lớn: sự không tương thích giữa cơ chế quản lý của doanh nghiệp với quy mô, phạm vi và những yêu cầu mới. Mâu thuẫn này xuất hiện ở tất cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với những mức độ khác nhau. Một nguyên nhân cơ bản làm nảy sinh mâu thuẫn nêu trên là, phần lớn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Vệt Nam được tổ chức, quản lý trong phạm vi gia đình hay còn gọi là phương thức “gia đình trị”. Khi quy mô doanh nghiệp lớn lên, phạm vi hoạt động rộng hơn, khả năng sẵn có trong một gia đình về vốn, kỹ năng quản trị, nhân lực quản lý cao cấp không thế đáp ứng được nữa. Nếu cứ tiếp tục duy trì phương thức 'gia đình trị” trong quản lý doanh nghiệp, hậu quả chắc chắn sẽ xuất hiện là sự đổ vỡ từng bộ phận và dần dần sẽ đỗ vỡ toàn bộ hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Với hậu quả đó, doanh nghiệp càng lớn nhanh về quy mô, mỡ rộng nhanh hơn về phạm vi hoạt động thì sự suy yếu, thậm chí dẫn đến phá sản sẽ ngày càng nhanh hơn.

Từ những phân tích trên có thể kết luận rằng, tái cấu trúc doanh nghiệp hay nói cách khác là tổ chức lại doanh nghiệp là một đòi hỏi khách quan đối với tất cả các doanh nghiệp trong những năm sắp tới.

Mục tiêu cơ bản cần đạt được của việc tái cấu trúc doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam là: xã hội hoá công tác quản lý thay thế việc quản trị theo nguyên tắc thuận tiện bằng việc quản trị theo những nguyên lý khoa học. Đó là một cuộc cách mạng không thế làm ngay trong một sớm, một chiều.

 

 

 Xem thêm:
 Tái cấu trúc vốn là gì? [10.04.2012 14:19]Các bài viết khác:
Tái cấu trúc là gì? [10.04.2012 08:37]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh