GIỚI THIỆU
   Tổng Quan
   Khách Hàng Tiêu Biểu
   Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
 DỊCH VỤ
   Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp
   Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP
   Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp
   Đào Tạo Kỹ Năng
   Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
   Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân
   Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân
   Dịch vụ lập dự án và phương án kinh doanh khả thi
   Sức khỏe tài chính
   Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn
   Dự báo rủi ro tài chính
   Dự báo rủi ro hoạt động
   Tư vấn kế toán - thuế
   Tư vấn kế toán
   Tư vấn thuế
 TIN TỨC
   Tin Công Ty
   Tin Thị Trường
   Thuê chuyên viên
   Tư vấn ERP
   Tái cấu trúc
   Tài chính
   Kế toán - thuế
   Tuyển Dụng
   Cho thuê
   10. Kỹ năng tạo động lực và khơi nguồn cảm hứng
   Đào tạo kỹ năng mềm
   About Us
Khách hàng tiêu biểu
10.04.2012

  Danh sách Công ty đã được các thành viên chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và cộng tác:

STT
KHÁCH HÀNG
NGHÀNH NGHỀ
NỘI DUNG
 
1
 
Dầu ăn, dầu thực vật
 
Tư vấn và hỗ trợ ERP.
 
2
 
 
Dược phẩm, thiết bị y tế
 
Tư vấn KSNB.
 
3
 
 
Dệt, may
 
Tư vấn và hỗ trợ ERP.
 
 
4
 
 
 
Kinh doanh rượu
 
 
Tư vấn và hỗ trợ ERP, tư vấn tái cấu trúc.
 
5
 
 
Nhà hàng, thực phẩm
 
Tư vấn tái cấu trúc.
 
6
 
 
Nhà hàng, thực phẩm
 
Tư vấn tái cấu trúc.
 
7
 
 
Xây dựng
 
Tư vấn và hỗ trợ ERP.
 
8
 
Nhà hàng, thực phẩm
 
Tư vấn và hỗ trợ ERP.
 
9
 
 
Dược phầm
 
Tư vấn tái cấu trúc.
 


Các bài viết khác:
Khách hàng tiêu biểu [10.04.2012 14:25]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh