GIỚI THIỆU
   Tổng Quan
   Khách Hàng Tiêu Biểu
   Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
 DỊCH VỤ
   Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp
   Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP
   Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp
   Đào Tạo Kỹ Năng
   Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
   Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân
   Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân
   Dịch vụ lập dự án và phương án kinh doanh khả thi
   Sức khỏe tài chính
   Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn
   Dự báo rủi ro tài chính
   Dự báo rủi ro hoạt động
   Tư vấn kế toán - thuế
   Tư vấn kế toán
   Tư vấn thuế
 TIN TỨC
   Tin Công Ty
   Tin Thị Trường
   Thuê chuyên viên
   Tư vấn ERP
   Tái cấu trúc
   Tài chính
   Kế toán - thuế
   Tuyển Dụng
   Cho thuê
   10. Kỹ năng tạo động lực và khơi nguồn cảm hứng
   Đào tạo kỹ năng mềm
   About Us
Đôi điều về ERP
10.04.2012

Đôi điều về ERP

Đôi điều về dự án erp tại Việt Nam

Khi nói đến ERP “Enterprise Resource Planning” những người lãnh đạo đúng đầu Doanh nghiệp đều mong muốn đơn vị của mình có được một hệ thống  ERP. Một sự thật đáng buồn là rất nhiều dự án ERP được triển khai nhưng có rất ít Doanh nghiệp triển khai thành công, đa phần là tạm chấp nhận hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Vì sao?

Thực ra ERP là một hệ thống phần mềm sử dụng chung cho tất cả các phòng ban và cùng khai thác số liệu trên phần mềm đó.

Ví dụ một quy trình bao gồm nhiều phòng ban trong ERP

Bước 1: Bộ phận sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng (trong phần mềm) từ phòng kinh doanh ( đã được duyệt) về số lượng và thời gian giao hàng.

Bước 2: Dựa trên nghiệp vụ phòng kinh doanh chuyển đến bộ phận sản suất yêu cầu phần mềm tính toán cân đối cung cung cầu. Phần mềm sau khi dựa vào các dữ liệu như: 

Kho còn bao nhiêu nguyên vật liệu? có bao nhiêu NVL được giữ chổ để sản xuất cho các lô hàng khác?

Có bao nhiêu NVL đã được đặt mua đang trên đường về? khi nào về đến kho?

Vậy để sản xuất theo đơn hàng trên NVL trong kho còn đủ không? Nếu thiếu thì thiếu bao nhiêu? Loại gì? Nếu đặt hàng thời gian nào NVL về đến kho để kịp thời phục vụ cho sản xuất?

Bước 3: Sau khi có được thông tin ( đã được duyệt) bộ phận sản xuất chuyển thông tin trên(trong phần mềm)  đến bộ phận mua hàng.       

Bước 4: Bộ phận mua hàng dựa vào thông tin trên ( đã được duyệt) lập đơn đặt hàng mua gửi nhà cung cấp. Khi duyệt đơn đặt hàng trên phần mềm hỗ trợ so sánh các nhà cung cấp với nhau: Giá tốt nhất, hàng chất lượng nhất, thời gian giao hàng nhanh nhất, cho nợ dài nhất…… Bộ phận mua hàng dựa vào các thông tin trên lập đơn đặt hàng mua và lập hợp đồng với nhà cung cấp. Sau khi hợp đồng được ký phòng mua hàng chuyển dữ liệu trên (trong phần mềm) đến bộ phận kế toán và kho. 

Bước 5: Bộ phận kế toán dựa vào dữ liệu trên để thanh toán cho khách hàng.

Bước 6: Bộ phận kho dựa vào số liệu trên nhận hàng và chuyển đến bộ phận sản xuất phục vụ cho đơn hàng trên.

Các phòng ban có nhu cầu khai thác số liệu khác nhau trên một dữ liệu chung vì vậy khi sử dụng ERP cần phải được sự đồng thuận về dữ liệu và quy trình giữa các phòng ban.

Dữ liệu được khai thác một cách nhanh chóng và chính xác

Dữ liệu được sử dụng và kiểm soát qua các phòng ban chắc chắn báo cáo các phòng ban không bao giờ lệch nhau.

Phòng ban này kế thừa dữ liệu của phòng ban khác khi một khâu có vấn đề các khâu còn lại ngồi chơi?

Khi triển khai hệ thống ERP cần phải thực hiện các bước sau:

Đánh giá lại nhu cầu thực sự của Doanh nghiệp khi chọn phần mềm.

Đánh giá lại năng lực và trình độ nhân sự từng phòng ban. 

Khảo sát các quy trình thực tế  và các vấn đề đặc thù của Doanh nghiệp.

Lựa chọn phần mềm phù hợp với thực tế doanh nghiệp, Chưa chắc phần mềm nhiều tiền hoặc phần mềm nước ngoài tốt cho chính Doanh nghiệp của mình.

Thành lập ban dự án có kinh nghiệm lựa chọn và triển khai phần mềm phù hợp với Doanh nghiệp với kinh phí tốt nhất có thể. Hoặc thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về vấn đề trên.

Tóm lại khi triển khai dự án ERP rất cần sự quyết tâm, đồng thuận và thay đổi cách làm từ các phòng ban và Ban Giám đốc. Khi dự án thành công Doanh nghiệp có thêm công cụ phân tích tức thời tình hình kinh doanh và tài chính nhờ đó có những chính sách nhanh chóng hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Một Doanh nghiệp có được phần mềm ERP sử dụng cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh và các phòng ban là điều thật tuyệt vời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xem thêm:Các bài viết khác:
Đôi điều về ERP [10.04.2012 08:40]CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh