Tư vấn tái cấu trúc
   Tái cấu trúc vốn
   Tối đa hóa chi phí vốn
   Thiết lập hệ thống KSNB
   Tái cấu trúc doanh nghiệp

Thiết lập hệ thống KSNB

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ !Giới thiệu về kiểm soát nội bộ !

Kiểm soát nội bộ là gì? Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, ...TƯ DUY LẠI MÔ HÌNH CÔNG TY GIA ĐÌNH TRỊ30.03.2012 11:24

Đánh giá và tái thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ19.03.2012 13:51


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh