Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP

Kiểm soát viên nội bộ

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ !Giới thiệu về kiểm soát nội bộ !

Giới thiệu về kiểm soát nội bộ ! Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm ...VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP30.03.2012 16:03

Dịch vụ kiểm soát viên nội bộ19.03.2012 13:55


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh