Cho thuê chuyên viên
   Giám đốc tài chính
   Kiểm soát viên nội bộ
   Kế toán trưởng
   Chuyên viên ERP

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng phải làm gì ?Kế toán trưởng phải làm gì ?

Kế toán trưởng phải làm gì ? Bạn có thắc mắc một kế toán trưởng phải làm gì không? Vai trò của một kế toán trưởng trong doanh nghiệp như thế nào. 1. Trách ...
CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh