Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp

Giám sát triển khai ERP

Giám sát tư vấn độc lập ERP.Giám sát tư vấn độc lập ERP.

Khi một công ty quyết định triển khai hệ thống ERP cần thành lập ban dự án giám sát quá trình thực hiện. Giai đoạn này sẽ quyết định chi tiết triển khai như thế nào về ...Đôi điều về ERP10.04.2012 08:40

ĐI TÌM MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO KIỂU VIỆT NAM30.03.2012 16:14

Tư vấn độc lập, giám sát triển khai ERP19.03.2012 13:58


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh