Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp

Lựa chọn phần mềm phù hợp

Tư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp với Doanh nghiệpTư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp với Doanh nghiệp

Khi việc quản lý trở nên quá tải hoặc do yêu cầu của cổ đông chiến lược bắt buộc Doanh nghiệp bắt đầu lựa chọn phần mềm để quản trị Doanh nghiệp. Vậy nên chọn phần ...MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - BALANCED SCORECARD30.03.2012 16:16

Tư vấn lựa chọn phần mềm phù hợp với nhân lực và nhu cầu doanh nghiệp19.03.2012 14:00


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh