Sức khỏe tài chính
   Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn
   Dự báo rủi ro tài chính
   Dự báo rủi ro hoạt động

Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn

Lựa chọn phần mềmLựa chọn phần mềm

Không có cơ cấu vốn chung cho mọi doanh nghiệp Cơ cấu vốn phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp như khả năng phá sản, khả năng sinh lời, ...BÍ QUYẾT KINH DOANH CỦA TÔI30.03.2012 16:20


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh