Sức khỏe tài chính
   Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn
   Dự báo rủi ro tài chính
   Dự báo rủi ro hoạt động

Dự báo rủi ro tài chính

Dự báo rủi ro tài chính doanh nghiệpDự báo rủi ro tài chính doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, chưa ý thức được việc phân tích hiệu quả dự án đầu tư cho mục đích quản lý, họ chỉ lập báo cáo tài chính ...Các dấu hiệu về sức khỏe tài chính10.04.2012 08:42

KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU CỦA TÔI KHI KHỞI NGHIỆP30.03.2012 16:24

ĐOẠN TRƯỜNG KINH DOANH30.03.2012 16:21


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh