Sức khỏe tài chính
   Kiểm tra cơ cấu nguồn vốn
   Dự báo rủi ro tài chính
   Dự báo rủi ro hoạt động

Dự báo rủi ro hoạt động

Dự báo rủi ro hoạt độngDự báo rủi ro hoạt động

Dự báo rủi ro hoạt động Vậy thì “rủi ro” là gì? Đã có nhiều định nghĩa về rủi ro, tựu trung lại, có hai điểm chủ yếu : thứ nhất đó là các sự kiện bất ngờ, không ...SINH VIÊN TẬP LÀM GIÀU30.03.2012 16:27

SINH VIÊN LÀM GIÀU30.03.2012 16:25


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh