Tin Thị Trường
   Tái cấu trúc
   Thuê chuyên viên
   Tư vấn ERP
   Tài chính
   Kế toán - thuế

Tái cấu trúc

CÂU CHUYỆN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂNCÂU CHUYỆN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Xác định chiến lược tái cấu trúc toàn bộ và triệt để là cách một số doanh nghiệp tư nhân đã và đang làm trước áp lực phải đổi mới để phát triển. Khu vực kinh tế tư ...Thời điểm tái cấu trúc doanh nghiệp28.03.2012 10:49


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh