Tin Thị Trường
   Tái cấu trúc
   Thuê chuyên viên
   Tư vấn ERP
   Tài chính
   Kế toán - thuế

Tư vấn ERP

THỊ TRƯỜNG GIẢM, SẾP CHỨNG KHOÁN ĐỒNG LOẠT XIN TỪ CHỨCTHỊ TRƯỜNG GIẢM, SẾP CHỨNG KHOÁN ĐỒNG LOẠT XIN TỪ CHỨC

Diễn biến thị trường mấy tháng nay còn tệ hơn cả ước đoán ban đầu, hầu hết các công ty gần như cầm chắc lỗ. Trong bối cảnh đó, nhân sự lĩnh vực chứng khoán biến động là ...MÔ HÌNH MUA NHÓM: DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỢI HAY MẤT?28.03.2012 11:06


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh