Tin Thị Trường
   Tái cấu trúc
   Thuê chuyên viên
   Tư vấn ERP
   Tài chính
   Kế toán - thuế

Kế toán - thuế

ĐỂ THỰC THI CHIẾN LƯỢC, TRƯỚC HẾT PHẢI XÂY DỰNG NỀN TẢNGĐỂ THỰC THI CHIẾN LƯỢC, TRƯỚC HẾT PHẢI XÂY DỰNG NỀN TẢNG

Bạn có cảm thấy nhân viên của mình phải làm việc ngày càng nhiều mà công ty vẫn cứ thụt lùi? Bạn có nhân viên giỏi, bạn đầu tư kỹ càng, và bạn tin mình có một chiến lược ...QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THỜI KHÓ30.03.2012 10:55


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh