Đào Tạo Kỹ Năng
   Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
   Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân
   Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân

Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm

Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềmBộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm

Kỹ năng cá nhân cơ bản 1- Kỹ năng giao tiếp cơ bản - (01 buổi) 2- Kỹ năng giao tiếp nâng cao - (01 buổi) 3- Vượt qua nhút nhát khi giao tiếp- (01 buổi) 4- ...Thư ngỏ - Đào tạo kỹ năng mềm16.08.2012 13:08


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh