Đào Tạo Kỹ Năng
   Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
   Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân
   Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân

Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân

Lịch học các khóa đào tạo trong tháng 9 dành cho Sinh viên và Cá nhânLịch học các khóa đào tạo trong tháng 9 dành cho Sinh viên và Cá nhân

Lịch học các khóa đào tạo trong tháng 9 dành cho Sinh viên và Cá nhân Kỹ năng cá nhân cơ bản: Học phí 200 ngàn/ buổi. 1- Kỹ năng giao tiếp cơ bản & ...
CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh