Đào Tạo Kỹ Năng
   Bộ chương trình đào tạo kỹ năng mềm
   Chương trình đào tạo tháng 09-2012 dành cho Sinh viên và Cá nhân
   Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân

Chương trình đào tạo tháng 09 & 10 -2012 dành cho Doanh nghiệp và Cá nhân

Bộ khung chương trình đào tạo trong tháng 9 & 10 dành cho Cá nhân và Doanh nghiệpBộ khung chương trình đào tạo trong tháng 9 & 10 dành cho Cá nhân và Doanh nghiệp

Bộ khung chương trình đào tạo trong tháng 9 & 10 dành cho Cá nhân và tập thể. Kỹ năng cá nhân cơ bản: Học phí 250 ngàn/ buổi 1- Vượt qua nhút nhát khi ...
CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh